Ly sứ “Yesterday Now Tomorrow”
Ly sứ tráng men
Chất liệu: Sứ
Màu: Trắng
Nội dung: Theo mẫu hoặc yêu cầu
Hình dạng: Thẳng

Ly sứ “Yesterday Now Tomorrow”

100.000₫Price
Color: White

    090 564 04 06

    ©2019 by GOMBI.VN. Proudly created with Beooi.com