090 564 04 06

©2019 by GOMBI.VN. Proudly created with Beooi.com

Ly sứ “Yesterday Now Tomorrow”

Ly sứ tráng men
Chất liệu: Sứ
Màu: Trắng
Nội dung: Theo mẫu hoặc yêu cầu
Hình dạng: Thẳng
    100.000₫Price
    Color: White