Ly sứ "Thất tình không sao"

Ly sứ tráng men

Màu trắng

Dáng thẳng

Nội dung như hình hoặc theo yêu cầu.

Ly sứ "Thất tình không sao"

100.000₫Price
Color: White

    090 564 04 06

    ©2019 by GOMBI.VN. Proudly created with Beooi.com