Ly sứ “Khi bạn đẹp”
Ly sứ tráng men
Màu trắng
Dáng thẳng
Nội dung như hình hoặc theo yêu cầu.

Ly sứ “Khi bạn đẹp”

100.000₫Price
Color: White

    090 564 04 06

    ©2019 by GOMBI.VN. Proudly created with Beooi.com