GOMBI là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo trong việc trang trí, nội thất, sản xuất - thương mại hàng tiêu dùng, may mặc và DIY trên các chất liệu kim loại và phi kim.

GOMBI có slogan là: Walk Do Not Run.

GOMBI có chất nghệ, chất chơi và chất chã.

​​GOMBI hài hước, trí tuệ, đảm đang.

GOMBI.VN cũng là website chính thức.

090 564 04 06

©2019 by GOMBI.VN. Proudly created with Beooi.com